Forum Humanistyczne

 

Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Wrocławskiego

 

zaprasza Państwa do wzięcia udziału w kolejnej, VII konferencji z cyklu pt. „Kultura i emocje”, zatytułowanej

 

 „Groza. Społeczno-kulturowe mechanizmy kreowania emocji”

 

Konferencja odbędzie się w dniach 25-26 listopada we Wrocławiu, w sali nr 208 przy ul. Szewskiej 36

 

Celem poznawczym konferencji będzie poddanie refleksji następujących problemów:

1. Próba zdefiniowania zjawiska grozy.

2. Przedstawienie uwarunkowań społecznych i kulturowych, które prowadziły do pojawiania się poczucia grozy, tak w skali indywidualnej, jak i społecznej.

3. Omówienie konkretnych przykładów historycznych, które wiązały się z pojawieniem się poczucia grozy w skali społecznej (wojny, epidemie, klęski żywiołowe itp). Społeczne skutki odczuwania grozy.

4. Omówienie konkretnych przykładów, które wiązały się z pojawieniem się poczucia grozy w skali indywidualnej (refleksja metafizyczna, filozoficzna, psychologiczna związana z poczuciem grozy występująca w

twórczości wybranych autorów). Indywidualne skutki odczuwania grozy.

5. Analiza przedstawień grozy w twórczości artystycznej (literatura piękna, malarstwo, rzeźba, muzyka).

6. Analiza podobieństw i odmienności w odczuwaniu grozy w kulturze europejskiej i kulturach pozaeuropejskich.

 

Oczekujemy za Państwa zgłoszenia wraz z podaniem tytułu referatu do dnia 30 października 2008. Wypełnione formularze (karty) zgłoszeniowe prosimy nadsyłać na adres Katedry Etnologii i Antropologii Kulturowej UWr. natomiast kopie zgłoszeń za pośrednictwem Internetu do sekretarza Komitetu Organizacyjnego konferencji, Marka Szymczaka na adres: marek.szymczak@hist.uni.wroc.pl

Wszelkie pytania lub wątpliwości prosimy kierować także na ten adres e-mail.

 

Prosimy o przygotowanie wystąpień o objętości 6 stron i czasie trwania nie przekraczającym 20 minut. Pełne teksty państwa artykułów, o objętości od 15 do 30 stron, zostaną opublikowane po uzyskaniu pozytywnych recenzji w kolejnym tomie serii wydawniczej „Kultura i Emocje”, pod redakcją Bożeny Płonki-Syroki (Wydawnictwo DiG). Opłata konferencyjna wynosi 200 zł, kwota ta zostanie przeznaczona na dofinansowanie kosztów wydania publikacji, materiały konferencyjne oraz serwis kawowy. Jako imprezę towarzyszącą konferencji przewidujemy organizację bankietu, którego koszt dodatkowo wynosi 35 zł. Osoby zainteresowane udziałem w bankiecie proszone są o dokonanie wpłaty w wysokości 235 zł.

 

Opłatę konferencyjną prosimy wpłacać do dnia 30 października 2008

na podane niżej konto: Fundacja Humanitas et Scientia

 

ul. W. Witosa 16, 51-507 Wrocław

Nr konta 78 1020 5226 0000 6202 0019 4225

PKO BP S.A. I O/Wrocław

ul. Wita Stwosza 33/35

 

Wszelkich informacji w sprawie konferencji udziela Sekretarz Komitetu Organizacyjnego, mgr Marek Szymczak pod podanym wyżej adresem internetowym.

Szczegółowy program konferencji prześlemy Państwu po zamknięciu listy zgłoszeń, tj. po 30 października.

 

dr hab. Bożena Płonka-Syroka                                             mgr Marek Szymczak

Przewodnicząca                                                                   Sekretarz

Komitetu Organizacyjnego                                                   Komitetu Organizacyjnego

 

  << góra strony >>

  aktualności

o nas

działalność

uczestnicy

publikacje

galeria

kontakt

linki

 

polecane konferencje

 

webmaster